Naposledy aktualizováno: 03.02.2019 20:24:56
logo

Místní knihovna Onšov

 

 

Obec  Onšov se nachází na rozhraní Vysočiny a Středočeského kraje 25 km od Pelhřimova.  V současné době zde žije 240 obyvatel.

 

První zmínka o knihovně, která je  umístěna na obecním úřadě, pochází z roku 1957. Původně byla knihovna v bývalém chudobinci na konci obce směrem od Těškovic. Byl zde také umístěn první televizor v Onšově, ale obraz byl nedokonalý a trpěl častými poruchami. Přesto se na večerní vysílání, jindy televize nevysílala, chodily dívat i celé rodiny. Knihy v knihovně byly rozloženy na stolech, chyběly regály a bylo to jako nouzové zařízení. Po převzetí bývalé myslivny v čísle 36 na návsi pro umístění obecního úřadu byla ve dvou místnostech zřízena knihovna, která měla již slušnou úroveň. Byla vybavena skříňkami a regály, knihy byly přehledně uspořádány, byly zde i stolky a křesílka, takže návštěvníci si mohli pohodlně sednout a prohlédnout si i řadu časopisů, které knihovna odebírala. Knihovníkem byl od jejího vzniku pan František Truhlář. Knihovna se zúčastňovala s úspěchem různých soutěží a pořádala časté besedy s pracovníky nakladatelství Albatros. Později se zde vystřídala řada knihovníků - Vojtěch Brož, Emilie Brožová, Jana Gruntorádová a od roku 1999 do roku 2013 knihovnici vykonávala paní Eva Mostová. Mnoho hodin svého volného času knihovně věnovala zvláště v poslední době, kdy byla knihovna přestěhována do prostor bývalé školy, a poté začala s vkládáním knih do automatizovaného knihovnického systému Clavius REKS.  Paní  Mostová spolupracovala s místním domovem důchodců.  Do Domova zajišťovala půjčování knih a obyvatelům chodila předčítat. Za svoji dobrou a vysoce prospěšnou práci byla v roce 2009 oceněna na Malé knihovnické slavnosti v Krajské knihovně Vysočina v Havlíčkově Brodě.

 

 Místní knihovna vlastní ke konci roku 2013 knihovni fond s 1.586 svazky, z toho je 357 naučné litratury a 1.229 beletrie. Knihovna plně využívá také knih z výměnných souborů z MěK Pelhřimov – regionálního oddělení, které jsou do knihovny dodávány několikrát do roka. V roce 2015 se knihovna přestěhovala do větších prostor a v roce následujícím byla oceněna na Malé knihovnické slavnosti v Krajské knihovně v Havlíčkově Brodě. 

              

 

 

OBRÁZEK : obrazek00225.jpg